faint 微弱的

faint adj. 微弱的 vi. 暈倒 n. 暈倒 fainted vbl. faint的動詞過去式、過去分詞 fainter adj. faint的形容詞比較級 faintest adj. faint的形容詞最高級 faintheart n.懦夫 a.懦夫的 fainthe...